לשם – יעוץ משפטי הלכתי לעסקים http://leshem-a.co.il להצליח בעסקים על פי ההלכה - 054-3975348 - avi@leshem-a.co.il Fri, 26 Jan 2018 10:00:11 +0000 he-IL hourly 1 מדריך לעסק כהלכה http://leshem-a.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%9b%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%259e%25d7%2593%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259a-%25d7%259c%25d7%25a2%25d7%25a1%25d7%25a7-%25d7%259b%25d7%2594%25d7%259c%25d7%259b%25d7%2594 http://leshem-a.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%9b%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/#respond Wed, 03 Feb 2016 09:22:56 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=419 http://leshem-a.co.il/%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a2%d7%a1%d7%a7-%d7%9b%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/feed/ 0 חברה בע”מ בהלכה – סיכום וחשיבה מחודשת http://leshem-a.co.il/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9e-%d7%91%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2597%25d7%2591%25d7%25a8%25d7%2594-%25d7%2591%25d7%25a2%25d7%259e-%25d7%2591%25d7%2594%25d7%259c%25d7%259b%25d7%2594-%25d7%25a1%25d7%2599%25d7%259b%25d7%2595%25d7%259d-%25d7%2595%25d7%2597%25d7%25a9%25d7%2599%25d7%2591%25d7%2594-%25d7%259e%25d7%2597%25d7%2595%25d7%2593%25d7%25a9%25d7%25aa http://leshem-a.co.il/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9e-%d7%91%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%aa/#respond Mon, 23 Feb 2015 15:52:09 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=246 http://leshem-a.co.il/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9e-%d7%91%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%93%d7%a9%d7%aa/feed/ 0 שיקולים בפיקוח הלכתי על קרנות כשרות http://leshem-a.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%25a9%25d7%2599%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%259c%25d7%2599%25d7%259d-%25d7%2591%25d7%25a4%25d7%2599%25d7%25a7%25d7%2595%25d7%2597-%25d7%2594%25d7%259c%25d7%259b%25d7%25aa%25d7%2599-%25d7%25a2%25d7%259c-%25d7%25a7%25d7%25a8%25d7%25a0%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%259b%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa http://leshem-a.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa/#respond Mon, 23 Feb 2015 14:47:44 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=243 http://leshem-a.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-%d7%a2%d7%9c-%d7%a7%d7%a8%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa/feed/ 0 השקעות כשרות http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2594%25d7%25a9%25d7%25a7%25d7%25a2%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%259b%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa/#respond Sun, 15 Feb 2015 15:52:33 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=224 http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9b%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%aa/feed/ 0 חברה בע”מ בהלכה http://leshem-a.co.il/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9e-%d7%91%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2597%25d7%2591%25d7%25a8%25d7%2594-%25d7%2591%25d7%25a2%25d7%259e-%25d7%2591%25d7%2594%25d7%259c%25d7%259b%25d7%2594 http://leshem-a.co.il/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9e-%d7%91%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/#respond Sun, 15 Feb 2015 15:44:12 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=222 http://leshem-a.co.il/%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%9e-%d7%91%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94/feed/ 0 המשפט והמדינה – סיכום http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2594%25d7%259e%25d7%25a9%25d7%25a4%25d7%2598-%25d7%2595%25d7%2594%25d7%259e%25d7%2593%25d7%2599%25d7%25a0%25d7%2594-%25d7%25a1%25d7%2599%25d7%259b%25d7%2595%25d7%259d http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d/#respond Tue, 10 Feb 2015 13:29:57 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=216 http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d/feed/ 0 משמעות המשפט במדינה http://leshem-a.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%259e%25d7%25a9%25d7%259e%25d7%25a2%25d7%2595%25d7%25aa-%25d7%2594%25d7%259e%25d7%25a9%25d7%25a4%25d7%2598-%25d7%2591%25d7%259e%25d7%2593%25d7%2599%25d7%25a0%25d7%2594 http://leshem-a.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94/#respond Mon, 09 Feb 2015 18:45:35 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=211 http://leshem-a.co.il/%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94/feed/ 0 היכולת לחייב לדון בדין תורה http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2594%25d7%2599%25d7%259b%25d7%2595%25d7%259c%25d7%25aa-%25d7%259c%25d7%2597%25d7%2599%25d7%2599%25d7%2591-%25d7%259c%25d7%2593%25d7%2595%25d7%259f-%25d7%2591%25d7%2593%25d7%2599%25d7%259f-%25d7%25aa%25d7%2595%25d7%25a8%25d7%2594 http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94/#respond Sun, 08 Feb 2015 14:27:54 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=204 http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%aa-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%99%d7%91-%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9f-%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94/feed/ 0 המשפט ההלכתי במדינת ישראל http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%94%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%2594%25d7%259e%25d7%25a9%25d7%25a4%25d7%2598-%25d7%2594%25d7%2594%25d7%259c%25d7%259b%25d7%25aa%25d7%2599-%25d7%2591%25d7%259e%25d7%2593%25d7%2599%25d7%25a0%25d7%25aa-%25d7%2599%25d7%25a9%25d7%25a8%25d7%2590%25d7%259c http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%94%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/#respond Fri, 06 Feb 2015 08:01:15 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=198 http://leshem-a.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a9%d7%a4%d7%98-%d7%94%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%aa%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/feed/ 0 ריבית – סיכום http://leshem-a.co.il/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%2591%25d7%2599%25d7%25aa-%25d7%25a1%25d7%2599%25d7%259b%25d7%2595%25d7%259d http://leshem-a.co.il/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d/#respond Thu, 08 Jan 2015 11:58:15 +0000 http://leshem-a.co.il/?p=193 http://leshem-a.co.il/%d7%a8%d7%99%d7%91%d7%99%d7%aa-%d7%a1%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%9d/feed/ 0