סקירת הלכות ריבית

בפוסט הקודם נגענו במספר משמעויות של הריבית בכלכלה המדרנית. הריבית הינה כלי רב עוצמה, שבשימוש מושכל בו ניתן להפיק תועלת רבה. יחד עם זאת, ראינו שהתורה אסרה את התורה על אף התועלת לכאורה שיכולה לצמוח ממנה – ומכאן גם חומרתו המיוחדת של איסור ריבית. כעת, נסקור את הלכות ריבית בקצרה במקרים שונים ובדרגות שונות, כדי להכיר את מבנה האיסור, ואת המקרים המותרים. בנוסף, נציג בקצרה מקרים נפוצים, בהם עשוי להיות איסור בגלל ריבית. בהמשך, ננתח את היתר העסקא שהפוסקים הביאו, וננסה להכיר את אפשרויות השימוש השונות בו במהלך העסקי הרגיל בימינו.

ריבית דאורייתא

כדי שריבית תהיה אסורה מדאורייתא, צריכים להתמלא מספר תנאים:

 1. הריבית ניתנה בדרך הלוואה.
 2. הוסכם על הריבית בשעת מתן הלוואה או בהרווחת הזמן (כלומר, בזמן שאמור היה להיות פירעון, הסכימו הצדדים לדחות את הפירעון תמורת סכום כספי כלשהו).
 3. צריך שתהיה ריבית קצוצה.

ריבית דרבנן

חכמים הרחיבו את איסור הריבית למקרים נוספים, המכונים “אבק ריבית”. בין השאר ניתן למנות ריביות דרבנן מהסוגים הבאים:

 1. הערמת ריבית – כאשר אין למלוה מעות, והמלווה קונה ממנו סחורה בשווי מופחת, ובשעת השבת ההלוואה, הלווה קונה את הסחורה בשווי מלא.
 2. ריבית מוקדמת ומאוחרת – כשהלווה נותן מתנה לפני ההלוואה או לאחריה, וברורה כוונת המתנה…
 3. ריבית דברים – כל מעשה שהלווה עושה למלווה, שאיננו כסף או שווה כסף, ואפילו דיבור בעלמא. הגמרא מביאה דוגמא לכך בהקדמת שלום, שאם הלווה לא היה רגיל להקדים שלום למלווה, אסור לו להקדים לו שלום כעת בתקופת הללואה.
 4. במכר – כאשר ההקשר איננו של הלוואה, אלא של מכר (כגון: דחיית התשלום תמורת תוספת מחיר).
 5. שימוש בנכסים – אסור למלוה להשתמש בנכסי הלווה (כגון בעבדו, או בחצרו) בשעת ההלוואה, אף שהלווה איננו משתמש בהם כעת.
 6. סאה בסאה – הלואה של חפץ והחזרתו עשויה להיות כרוכה בבעיית ריבית, אם מחיר החפץ התייקר בין שעת ההלוואה לשעת השבתה. מסיבה זו אסרו חכמים כל הלוואה של חפץ, אך נאמרו מספר היתרים במקרה זה:
  1. יצא השער – כאשר מחיר החפץ קבוע וקשיח יחסית.
  2. יש לו – כאשר יש ללווה סחורה מאותו סוג שההלוואה חלה עליו, ואפילו מעט. לדעת הרמב”ם, היתר זה הוא רק כאשר לא קבעו זמן להחזר ההלוואה.
  3. דבר שרגילים להלוותו בכמות מועטה, כגון בין שכנים, שלא מקפידים עליו.
 7. עסקא (אסורה) – ישנן עסקאות מותרות וישנן עסקאות אסורות, כשהכוונה היא לשותפות שאחד מביא את הכסף והשני מתעסק ומרוויח איתו, ושניהם מתחלקים ברווחים. נרחיב על כך בפוסט הבא שידבר על היתר עסקא.

חומרת איסור ריבית היא כה גדולה, עד שאם יש שטר שיש בו ריבית לא יהיה ניתן לגבות על ידו אפילו את הקרן, ואפילו בריבית דרבנן (במקרים מסוימים). בנושא זה יש מספר מחלוקות וחילוקי דינים, והוא תלוי בפרטים נוספים, שלא נאריך בהם כעת. במקרים אלו, על אף שאין מחלוקת עובדתית לא ניתן יהיה לגבות את החוב. הלכה זו מדגישה את הצורך בהימנעות מאיסור ריבית בחוזים הלכתיים כתובים, כדי שניתן יהיה לממש אותם בבית הדין לאחר מכן.

סיכום

בפוסט זה סקרנו בקצרה מקצת מהלכות ריבית. בפוסט הבא נציג את מקרים נפוצים בהם עלולה להיות בעיית ריבית. כפי שנראה בהמשך, ההלכות מסועפות ומפורטות הרבה יותר מאשר מה שהוצג, ולכן יש לנו בלשם – יעוץ משפטי הלכתי מומחים העוסקים בתחום זה במיוחד. אנו בלשם מעוניינים לתת את השירות הטוב ביותר ללקוח, ובכלל זה הימנעות מאיסור ריבית ואיסורים אחרים הנובעים מהמהלך העסקי, כמו גם יצירת מצע הלכתי שיבטיח את זכויותיך בעסקה על פי ההלכה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *