התחייבויות מותנות ואסמכתא

אחד הנושאים אליהם צריך לשים לב בכתיבת חוזים על פי ההלכה, הוא אסמכתא. אסמכתא היא התחייבות עתידית מותנית, כאשר מתנה התנאי סבור שהתנאי לעולם לא יתקיים. במצב כזה, אין גמירות דעת מצד המתנה, ולכן להלכה “אסמכתא לא קניא” – לא חל כאן קניין, וההתחייבות לא תופסת.
ישנן דוגמאות מעשיות רבות לאסמכתא בחוזים, כגון קנסות על איחור במסירת דירה או בביצוע עבודה. גם במקרים אלו, התנאי הותנה על דעת כך שלא יהיה איחור או בעיה אחרת בחוזה, ולכן יכולה להיות כאן בעיית אסמכתא. ישנן הלכות והגדרות רבות בדיני אסמכתא, אך ההגדרה הרחבה שהובאה יכולה לתת אינדיקציות למקומות בהם יכולה להופיע בעיה זו.
בפוסקים הובאו מספר פתרונות לבעיה זו. היות ואסמכתא הינה חוסר כלשהו בגמירות הדעת, הפתרונות סובבים סביב הגברת גמירות הדעת. כאשר התנאי הותנה בפני בית דין חשוב, או שנעשה קניין שמועיל גם לאסמכתא – הרי שסעיף זה יוכל לתפוס. זו הסיבה שברבים מהחוזים ההלכתיים מכניסים סעיף האומר:

“הצדדים מודים בזאת, שלשם מתן תוקף הלכתי לכל האמור בהסכם זה, עשו קניין המועיל לכל סעיף כראוי לו, מעכשיו, בפני בי”ד חשוב, דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי”.

סעיף זה, הוא הודאה של הצדדים שאין אסמכתא בחוזה, באחד מהמנגנונים שמאפשרים זאת (כאמור: בית דין חשוב, קניין המועיל, מעכשיו וכד’).
אפשרות נוספת לעקיפת הבעיה, היא שהמחילה תהיה מותנית ולא המעשה. כלומר, צד א’ יודה שהוא חייב סכום מסוים (לדוגמא: הסכום של הקנס על איחור וכד’), אך צד ב’ מוחל לו על חוב זה בתנאים מסויימים (שהעבודה מסתיימת בזמן). שימוש באפשרות זו הינו תופס מבחינה הלכתית, אך יש לשים לב שהוא מעביר כח רב מצד א’ לצד ב’, שכן כעת צד א’ הוא המוציא מצד ב’ (במקום להפך). יש לשקול היטב את השימוש בהודאות מסוג זה, ולסייג את אפשרות השימוש בחוב שהודו עליו בצורה שלא ניתן יהיה להשתמש בספקות מסויימים כדי לממש אותו.
לסיכום, אסמכתא היא נושא שעולה בהסכמים רבים. תפקידם של חוזים הוא לצפות את פני העתיד, ויכולות להיות אפשרויות עתידיות רבות, ולכן תמיד נצטרך לשים לב לנושא האסמכתא. כאמור, הפתרונות העיקריים לכך הם הוספת סעיף המבטל אסמכתא, ומחילה מותנית (במקום התחייבות מותנית). החשיבות בנושא זה היא שמצד אחד ישנם תנאים מסויימים שעשויים שלא לתפוס, אך מאידך גיסא האסמכתא מגנה מפני מצבים בהם ברור שלא הייתה כוונה לממש תנאים מופלגים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *